Trädgård

Beskärning av fruktträd, buskar och häckar
Slyröjning
Grässlagning
Grävning (utan maskiner)

Regelbunden skötsel av trädgård och tomt.

Kontakt

Leif Säfvenberg
Tel: 073 - 630 85 60
E-mail: leif@svartsobatkapell.se