Kontakt

För trädgårdsarbeten och båtutrustning, kontakta Leif.

För båtkapell, dynor, inredning m.m. kontakta Harriet.

Kontakt

Leif Säfvenberg
Tel: 073 - 630 85 60
E-mail: leif@svartsobatkapell.se

Harriet Lännqvist
Tel: 070 - 448 47 44
E-mail: harriet@svartsobatkapell.se

Besöksadress: Norra Svartsö vid Brottösund